Ocenění

Po celou dobu fungování naší společnosti vytváříme originální produkty ukazující jedinečný pohled na krajinu. Pomáháme obcím a společnostem se zviditelnit a propagujeme krásy země. Tvoříme vlastní originální produkty, které nelze zaměnit s jinými.Originalitu, užitečnost a funkčnost našich malovaných map potvrzují i ocenění, které mapy získaly.

Mapa roku 2018

Prvním větším úspěchem byla nominace na titul MAPA ROKU 2018 pro edici ručně malovaných map kategorii Atlasy, soubory a edice map. Soutěž každoročně pořádá Česká kartografická společnost a posuzuje kartografická díla vydaná v daném roce. Soutěž má za cíl ocenit kvalitní a pro společnost přínosná kartografická díla v různých kategoriích.

Odborná komise zhodnotila přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2018 a určila nominace a vítěze v jednotlivých kategoriích. O titul bojovalo celkem 95 produktů, které do soutěže přihlásilo 19 producentů z celé České republiky.

Přesto, že jsme v obrovské konkurenci vítězství nezískali, naše mapy letěly do japonského Tokia, kde proběhla Mezinárodní kartografická konference.

Mapa roku 2019

V následujícím roce jsme do soutěže přihlásili naši novinku – Ručně malovanou magnetickou mapu, která získala Zvláštní ocenění za zpestření nabídky kartografických produktů.

Konkurence soutěžících byla opět vysoká, do soutěže sevpřihlásilo celkem 74 produktů od 18 producentů z celé České republiky, a dalších 18 studentských prací od autorů z pěti vysokých škol. Celkem tedy do soutěže bylo přihlášeno 92 kartografických děl.

Komise zdůvodnila svůj výběr magnetické mapy do nominace na titul Mapa roku takto„Magnetická ručně malovaná mapa představuje interaktivní učební pomůcku k různým tématům vztahujícím se k České republice. V základní nabídce jsou magnetky s názvy sídel, pohoří, řek, přehrad a chráněných území. Mapa může podle výběru magnetek sloužit žákům a studentům na různých vědomostních úrovních. Nominaci si jednoznačně mapa zaslouží za zatraktivnění nabídky tohoto typu učebních pomůcek v České republice.“

Všechny nominované produkty byly také vystaveny v interaktivním muzeu vědy Pevnost poznání v Olomouci v rámci výstavy MAPY A MAPY. 

3. místo v Mezinárodní kartografické soutěži ve Florencii

Obrovským úspěchem pro Ručně malovanou magnetickou mapu bylo 3. místo v Mezinárodní kartografické soutěži.
Mezinárodní kartografická soutěž byla součástí Mezinárodní kartografické konference konané v Itálii ve Florencii ve dnech 13. – 17. prosince 2021.

V kategorii Educational Cartographic Products se utkala s dalšími 23 zahraničními kartografickými vzdělávacími produkty.
Magnetická ručně malovaná mapa České republiky získala skvělé 3. místo a byla zároveň jediným oceněným kartografickým soutěžním produktem z ČR!

Komise ocenila nápaditost, s jakou tvůrci přispěli k tvorbě mapy, která je pro žáky více zábavou než nudným učením. Ocenění nám v únoru 2022 přijel osobně předat vice-prezident Mezinárodní kartografické asociace i České kartografické společnosti prof. Vít Voženílek a tak nám vlastně předal úžasný dárek k našim 11. narozeninám.