OCENĚNÍ

Po celou dobu fungování naší společnosti vytváříme originální produkty ukazující jedinečný pohled na krajinu. Pomáháme obcím a společnostem se zviditelnit a propagujeme krásy země. Tvoříme vlastní originální produkty, které nelze zaměnit s jinými.

Originalitu, užitečnost a funkčnost našich malovaných map potvrzují i ocenění, které mapy získaly.

MAPA ROKU 2018

Nominace na ocenění v soutěži MAPA ROKU 2018
Prvním větším úspěchem byla nominace na titul MAPA ROKU 2018 pro edici ručně malovaných map kategorii Atlasy, soubory a edice map. Soutěž každoročně pořádá Česká kartografická společnost a posuzuje kartografická díla vydaná v daném roce. Soutěž má za cíl ocenit kvalitní a pro společnost přínosná kartografická díla v různých kategoriích.

Odborná komise zhodnotila přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2018 a určila nominace a vítěze v jednotlivých kategoriích. O titul bojovalo celkem 95 produktů, které do soutěže přihlásilo 19 producentů z celé České republiky.

Přesto, že jsme v obrovské konkurenci vítězství nezískali, naše mapy letěly do japonského Tokia, kde proběhla Mezinárodní kartografická konference.

MAPA ROKU 2019

Nominace na ocenění v soutěži MAPA ROKU 2018

V následujícím roce jsme do soutěže přihlásili naši novinku – Ručně malovanou magnetickou mapu, která získala Zvláštní ocenění za zpestření nabídky kartografických produktů.

Konkurence soutěžících byla opět vysoká, do soutěže sevpřihlásilo celkem 74 produktů od 18 producentů z celé České republiky, a dalších 18 studentských prací od autorů z pěti vysokých škol. Celkem tedy do soutěže bylo přihlášeno 92 kartografických děl.

Komise zdůvodnila svůj výběr magnetické mapy do nominace na titul Mapa roku takto: „Magnetická ručně malovaná mapa představuje interaktivní učební pomůcku k různým tématům vztahujícím se k České republice. V základní nabídce jsou magnetky s názvy sídel, pohoří, řek, přehrad a chráněných území. Mapa může podle výběru magnetek sloužit žákům a studentům na různých vědomostních úrovních. Nominaci si jednoznačně mapa zaslouží za zatraktivnění nabídky tohoto typu učebních pomůcek v České republice.“

Všechny nominované produkty byly také vystaveny v interaktivním muzeu vědy Pevnost poznání v Olomouci v rámci výstavy MAPY A MAPY. 

3. místo v Mezinárodní kartografické soutěži ve Florencii

Ocenění pro Magnetickou mapu ve Florencii 2021
Obrovským úspěchem pro Ručně malovanou magnetickou mapu bylo 3. místo v Mezinárodní kartografické soutěži.
Mezinárodní kartografická soutěž byla součástí Mezinárodní kartografické konference konané v Itálii ve Florencii ve dnech 13. – 17. prosince 2021.

V kategorii Educational Cartographic Products se utkala s dalšími 23 zahraničními kartografickými vzdělávacími produkty.
Magnetická ručně malovaná mapa České republiky získala skvělé 3. místo a byla zároveň jediným oceněným kartografickým soutěžním produktem z ČR!

Komise ocenila nápaditost, s jakou tvůrci přispěli k tvorbě mapy, která je pro žáky více zábavou než nudným učením. Ocenění nám v únoru 2022 přijel osobně předat vice-prezident Mezinárodní kartografické asociace i České kartografické společnosti prof. Vít Voženílek a tak nám vlastně předal úžasný dárek k našim 11. narozeninám.

Pin It on Pinterest

Share This