O malovaných mapách

Malovaná mapa je ruční dílo do posledního detailu vypracované člověkem, ne strojem nebo programem. Samozřejmě pomáháme si i moderní technikou, aby naše mapy byly co nejpřesnější. Jako podklad pro malíře používáme programem vytvořen 3D model krajiny.

Při své práci dále malíř využívá klasickou mapu, ortofotosnímky a také letecké snímky z malé výšky.Každý dům, cestu, potok a každý strom kus po kuse maluje i několik měsíců, než mapa není hotová. V každé mapě nechá malíř doslova kus své duše. Originální dílo je dále naskenované ve vysokém rozlišení a zpracovány kartografem a grafiky do konečné podoby i se stovkami nápisů, tras a piktogramů.

Ruční umělecké dílo

Malovaná mapa je ruční dílo, do posledního detailu vypracované člověkem, ne strojem nebo programem. Samozřejmě, pomáháme si i moderní technikou, aby naše mapy byly co nejpřesnější.

Originální forma propagace

Chcete aby se o vás zákazníci dozvěděli?Chcete aby vás zákazníci snáze našli?Chcete originální formu propagace?Chcete být zviditelněni ve vašem regionu lépe než vaše konkurence?

Malované mapy pro Vás

Výroba malované mapy je velmi nákladná záležitost. Mapy vznikly jen díky partnerům, kterým poskytujeme v mapě prezentační prostor. Partneři jsou z řad obcí, firem, kulturních, vzdělávacích a dalších institucí.

...

Přednosti malované mapy

Orientace v této malované mapě je mnohem snadnější než v klasické mapě, protože přesně vidíte, jak vypadají zajímavé objekty, jak rozsáhlé jsou pohoří a jak hluboké jsou údolí. Díky její malebnému a graficky poutavému zpracování si malovanou mapu lidé rádi prohlížejí do posledních detailů. Výhodou je i široká možnost využití mapy – slouží k orientaci, přináší potřebné informace a jako skládaná mapa poslouží jako suvenýr z výletu.

...

Výroba malované mapy

Výroba malované mapy je velmi nákladná záležitost a trvá několik měsíců. Mapy vznikly jen díky partnerům, kterým poskytujeme v mapě prezentační prostor. Partneři jsou z řad obcí, firem, kulturních, vzdělávacích a dalších institucí a mapy využívají hlavně jako originální formu propagace sebe a své práce. Prezentaci mají v podstatě bez starostí, protože ji vytvoří tým našich kreativních textařů a malířů.Tímto partnerům děkujeme a zároveň děláme vše proto, aby jim prezentace přinesla užitek.

...

Malované mapy na míru

Vyrábíme ručně malované mapy jakéhokoliv území na zakázku dle požadavků klienta. Umíme vyrobit malovanou mapu lyžařského nebo rekreačního střediska, intravilánu obce, katastru obce, mikroregionu, kraje nebo i celého státu.