Vyhodnocení průzkumu spokojenosti – Ručně malovaná cyklomapa Havlíčkobrodsko dětem

22. května 2023

Akce

Naše malované cyklomapy dětem vyrábíme společně s dětmi daného regionu – děti malují obrázky k zajímavostem a medailónkům na informační straně mapy. Výrobní proces je o něco náročnější než u klasických malovaných map a nás proto zajímá, jak jsou naši partneři zapojení do mapy s výsledkem spokojení.

Průzkumu na malovanou cyklomapu Havlíčkobrodsko dětem se zúčastnilo 13 partnerů ze 17 zapojených do tohoto projektu. Úspěšnost dotazování byla 76 %.

Ručně malovaná mapa Havlíčkobrodsko dětem
Ručně malovaná cyklomapa Havlíčkobrodsko dětem – mapová část

V průzkumu nás zajímalo, do jaké míry mapa splnila očekávání zapojených partnerů

V 85 % partneři hodnotili mapu na výbornou a byli velice spokojeni. Uvedli tyto komentáře: splnila; úplně; byl jsem spokojený; pěkné. 8 % dotázaných ohodnotilo mapu známkou 2 – chvalitebná s komentářem: v pořádku, jen mě mrzí, že jí ještě nemáme instalovanou, ale to je naše vina.

Vyhodnocení průzkumu spokojenosti - malovaná cyklomapa Havlíčkobrodsko dětem

V průzkumu nás zajímalo, co partnery zaujalo při představování projektu

Partneři uvedli tyto argumenty pro zapojení do projektu:

  • zapojení dětí do výroby mapy
  • zapadlo nám to do plánu začít i s mobiliářem
  • líbilo se mi to představení projektu
  • měli jsme už předchozí zkušenost a CBS Nakladatelstvím, líbilo se nám to, tak jsme toho znovu využili
Ručně malovaná mapa Havlíčkobrodsko dětem
Ručně malovaná cyklomapa Havlíčkobrodsko dětem – informační část

Dále jsem chtěli vědět, jak se partnerům líbí zapojení místních dětí do malované cyklomapy Havlíčkobrodsko.

83 % partnerů hodnotilo zapojení dětí velice pozitivně a uvedli tyto komentáře: líbilo se mi to; dobře; u nás perfektně, měli jsme z toho velkou akci, do které se zapojilo hodně dětí – máme tady 150 obrázků; kulturní referentka byla nadšená – byl o to zájem, snaha a nadšení, každý dostal diplom; zapojily se děti ve škole, takže super, mám hodně obrázků; super; zapojily se děti naší školy, takže pozitivně; nechtělo se jim, ale jinak ok.

Ve ostatních případech se zákazníci nevyjádřili s tím, že jejich děti obrázky nemalovaly.

Děti malují malby do prezentací v ručně malované cyklomapě

Naše produkty doručíme partnerům osobně. Proto jsme také chtěli vědět, jak byli spokojeni s dodáním map a stojanů našim řidičem.

Bezproblémové předání potvrdilo 67 % zákazníků, ostatní se k dodání nemohli vyjádřit z důvodu, že zásilku přebíral někdo jiný.


Z průzkumu jsme také získali krásné reference

Základní umělecká škola, Chotěboř


Velmi nás potěšil výsledný produkt projektu cyklomapa Havlíčkobrodsko dětem. Žáci výtvarného oboru naší školy dostali příležitost výtvarně ztvárnit zajímavosti ze svého regionu. Projekt byl dobře připravený, jednání tvůrců projektu velmi vstřícné. Projektů, které upozorňují nás žijící v určitém místě, abychom se zastavili a rozhlédli kolem sebe, by mělo být víc. A jestli cyklomapa přiláká na Havlíčkobrodsko malé cyklisty z celé ČR, tak i to je další plusový bod, proč měl projekt smysl.

Děkujeme.
Dis. Nedbalová Jarmila

Dolní Město


Projekt cyklomapa Havlíčkobrodsko dětem je od počátku skvělou myšlenkou. V rámci realizace projektu došlo k propojení činnosti naší školy, samosprávy a samotných řemeslníků, kteří pracovali na instalaci map ve veřejném prostoru. Spolupráce s pracovníky CBS nakladatelství byla příjemná a vše, na čem jsme se domluvili, bylo beze zbytku vždy splněno. Máme jen slova chvály.

Pavel Chlád, starosta obce