Igor Trávníček
starosta městského obvodu Hrabová

Když jsme u nás, v Hrabové, která je jednou z klidných částí Ostravy, vymýšleli naučnou stezku po zajímavých místech obce, věděli jsme, co chceme lidem, ať už místním či návštěvníkům, ukázat a sdělit. Měli jsme také jasno, že chceme naučnou stezku netradiční, zajímavou až unikátní. Chtěli jsme něco originálního, něco, co bude jiné, než bývají tabule běžných naučných stezek.

Proto jsme se rozhodli, že svěříme konečnou podobu firmě CBS, Malované mapy. Vznikla tak stylová, dřevěným šindelem zastřešená, zastavení naučné stezky, která svým charakterem zapadají do rázu Hrabové, tedy obce, jejíž nejvýznamnější památkou je dřevěný, stejným šindelem pokrytý, kostel.

Ručně malované mapy a obrázky místních pamětihodností jsou přesně tím, co jsme chtěli - originálním svědectvím o historii i současnosti naší obce. Jsem rád, že jsme se touto cestou vydali.

Pin It on Pinterest