Bc. Luboš Marek, DiS.
ředitel školy, ZUŠ Kralovice

Z našeho pohledu projekt fungoval hladce a probíhala dobrá komunikace. Výsledná mapa je velmi pěkná a zachycuje zase jiné věci než běžné mapy. Užití dětských děl je velmi pěkné a výsledek má i velmi kladný ohlas u rodičů dětí a dalšího příbuzenstva. Osobně jsem viděl mapu a i mnoho naučných tabulí v terénu a moc se mi projekt líbí.

Pin It on Pinterest