Bc. Michal Gotthart
starosta obce Líně

Do projektu cyklomapy Severní Plzeňsko jsme zapojili děti z 1. i 2. stupně základní školy. Děti nakreslily obrázky, které byly následně vystaveny v prostorách našeho Obecního domu a představeny rodičům i dalším zájemcům z řad veřejnosti. Porota následně vybrala 3 nejlepší obrázky, vystihující hlavní dominanty naší obce, které jsme doporučili k zařazení do textové přílohy cyklomapy. Ze strany vydavatele jsme se setkali s velmi dobrou a příjemnou komunikací, s obsahem i kvalitou mapy jsme velmi spokojeni.

Pin It on Pinterest