Jaroslav Míča
starosta obce Řídeč

O cyklomapě Olomoucko dětem jsem se dozvěděl při návštěvě paní Bc. Zdeňky Čudovské v února 2022. Jelikož se mi tento nápad velice líbil, dohodli jsme se na objednávce cyklomapy pro naši obce. Následně jsem komunikoval s paní Ing. Zoubkovou, kdy jsem byl o všem informován a všechny věci ohledně korektur malování naší kapličky do mapy jsme vždy konzultovali.

Výsledkem byla cyklomapa Olomoucka, která byla dodána v termínu a po instalaci u autobusové zastávky se u ní zastavují jenem místní, ale především cykloturisté, které projíždí naší obcí směrem na Vysokou Roudnou. Tištěnou podobu cyklomapy rozdáváme příležitostně návštěvníkům naší obce, našim jubilantům a také dětem při kulturních akcích pořádaných obcí.

Pin It on Pinterest