Vítězslav Hanák
starosta obce Zborovice

Celou spolupráci na projektu cyklomapy jsem od zpočátku pojal jako dobrý způsob zapojení nejmenších obyvatel našich obcí vedoucí ke zvýšení povědomí o obci. Společně s naší základní školou jsme uspořádali výtvarnou soutěž žáků jednotlivých ročníků, a z odevzdaných výtvarných prací byly zastupitelstvem obce vybrány tři nejlepší malby, které jsme následně předal ke grafickému zpracování do cyklomapy Kroměřížska. S vědomím, že jsme objednal nejvyšší možnou variantu, jsme se v mezičase připravili na instalaci mapy v exteriéru našich obcí.

Nyní máme jak nástěnné mapy ve kvalitních stojáncích umístěné v obci, tak několik posledních výtisků map. Výtisky jsou výborné pro obdarování návštěv, samozřejmě že po jednom dostali všichni žáci naší základní školy a mimochodem je používáme i na věcné dary při soutěžích například hasičů. S CBS byla veškerá spolupráce 100%. Děkuji.

Pin It on Pinterest