Naučná stezka Viléma Závady v Hrabové

17. září 2023