Průzkum spokojenosti na Malovanou magnetickou mapu ČR

4. srpna 2022

Novinky

Vyhodnocení průzkumu spokojenosti – Malovaná magnetická mapa ČR

Magnetická mapa slouží jako interaktivní výuková pomůcka do hodiny vlastivědy nebo zeměpisu. Stejně dobře poslouží i ve družině nebo školním klubu, ve skautské klubovně při plánování výprav, v kroužku anebo dokonce i doma v pokojíčku.

Magnetickou mapu jsme vymýšleli a připravovali ke konci roku 2020 a od té doby pomáhá s výukou a akvizicí ve školách nebo centrech seniorů více než 250 magnetických malovaných map. Mapa získala i prestižní ocenění od odborné komise na v Mezinárodní kartografické soutěži ve Florencii.

Jelikož chceme naše produkty neustále zdokonalovat, chtěli jsme znát i zpětnou vazbu od zákazníků, kteří mapu používají ve své praxi. Průzkumu se zúčastnilo 39 partnerů z 54 zapojených do tohoto projektu. Úspěšnost dotazování byla 72 %.

Předání ocenění pro Magnetickou mapu od profesora Víta Voženílka

Zajímalo nás, jakým způsobem zákazníci mapy nejčastěji využívají

V 79 % zákazníci uvedli, že mapy využívají při výuce vlastivědy a zeměpisu. Zákazníci ze základních škol připojili komentář typu: využíváme v hodinách vlastivědy, děti přiřazují kartičky do určitého kraje; Nejčastěji mapy využíváme v hodinách, kdy žáci přiřazují dané pojmy k oblastem na mapě (magnetky); v hodinách, projektový den, určení krajů – vzájemné učení; při výuce v hodinách vlastivědy a zeměpisu jako slepou mapu; při hodinách vlastivědy, prvouky; používáme jí při hodinách, je možné jí využít jako slepou mapu, používáme jí při vlastivědě, zeměpise, okrajově při dějepise; ve vlastivědě, 4-5 třída.

Zákazníci provozující sociální služby pro seniory uvedli tyto způsoby využití: při aktivizaci; klienti v rámci trénování paměti; pro práci se seniory a na vzdělávacích lekcích.

8 % dotázaných využívají mapu ve výuce a zároveň i mimo vyučování, o přestávkáchmáme na chodbě a využíváme při výuce i při volném čase; ve 4. třídě – vlastivěda, budeme jí přesouvat, tam kde bude potřeba – děti si pracují i o přestávkách; využíváme ji ve třídě při výuce, ale je venku, takže je využívána i o přestávkách.

Jen 3 % zákazníků mapu využívá jen ve volném čase a 10 % zákazníků zatím mapu nevyužívá vůbec.

Graf č.1 - průzkum spokojenosti na malovanou magnetickou mapu ČR

Dále nás zajímalo, Co je pro zákazníky při práci s mapou největším přínosem.

Zde jsme dostali velké množství různých odpovědí, které by bylo škoda sumarizovat do pár souhrnných odpovědí. Z tohoto důvodu uvádím více jednotlivých odpovědí. Přičemž první 4 odpovědi se opakovaly u více zákazníků.

 1. Interaktivita – tím se to liší od ostatních map, děti s tím musí pracovat;dávají a odebírají magnetky, nemusí to mazat, nemaže se to, je tam velká tvořivost; kartičky – města – je skvělé, že se to dá osahat – manipulační to je
 2. Variabilita – děti to vidí názorněji; můžeme použít svoje lístečky; Výhodné – dá se s tím manipulovat, po stěnách máme magnetické mapy běžně, tak je to fajn
 3. Pěkné zpracování – hezky se s tím pracuje, popisky super, je to koukavé a trvanlivé; je hezky barevná, dětem se líbí náš znak, líbí se nám cedulky; Grafické zpracování – předmět je dobře umístěn – velice účelně udělané; přehledné, praktické, sympatické, že je to ruční kresba. Děti si u nás všechno zapisují a zakreslují a tak to k sobě krásně ladí.; hezky provedené
 4. Pro samostatnou práci dětí – mají ji děti neustále na očích, mohou si samy zkoušet dávat magnetky; děti si tvoří samy, nutí je to zjišťovat a aktivně hledat; děti si pracují samy – aktivní samy i o přestávkách; určitě činnost – děti pracují samostatně
 5. Určitě to vzbudí zájem a vzpomínky, kde uživatelé trávili čas; oživení paměti, vrácení se do života, vzpomínání na to, co zažili
 6. Okamžitá zpětná vazba
 7. Děti se učí v té mapě hledat
 8. S lístečky děti volně manipulují
 9. Rozvíjí to všeobecný přehled
 10. Dobře zpracovaná – na naučení; obohacení metod výuky
 11. Pomůže to během učení, učíme se o našem kraji, dobré pro zapamatování
 12. Ukazování si kdo kde byl o víkendu a pod, má tak více vyžití
 13. Z pohledu učitele, nemusím shánět mapy pro každé dítě zvlášť, mohu nahlédnout do plánku
 14. Při orientaci na mapě lze zapojit i několik žáků najednou
 15. Přímé osahání, není to strašák a je to názorné, děti si to můžou dát dohromady společně s atlasem
 16. Obohacení metod výuky
 17. Děti se u toho zabaví a vše procvičení
 18. Jednoduchá ovladatelnost, lehké sundání magnetek
https://youtube.com/watch?v=61g7qV7GUXU%3Ffeature%3Doembed

Chtěli jsme také vědět, čím by zákazníci ještě mapu obohatili.

V 71 % případech zákazníci neuvedli další možnosti na úpravy mapy a uvedli tyto komentáře: je akorát – na 1.stupeň; ne, pro žáky je to ok; ne, zjistíme možná později; ne, někdy je méně, více; ne, děti si udělali vlastní papírky a magnetkem to přidělávají.

Od ostatních zákazníků jsme získali zajímavé tipy na možné obohacení mapy a které zkusíme zapracovat do aktualizace mapy:

 • řeky, pohoří, rodiště, hrady; více průmyslu; nějaké památky
 • forma puzzlat a bylo by fajn, kdyby byla zdůrazněná celá plocha/chráněné okolí, plocha
 • přesnější barevnost, například lesa 
 • vyznačení krajů pro lepší orientaci při vyhledávání pojmů.
Magnetická ručně malovaná mapa ČR

V neposlední řadě jsme se také chtěli vědět, do jaké míry splnila mapa očekávání zákazníka.

Zákazníci měli hodnotit známkou 1 – 5 (jako ve škole). Velice nás potěšilo, že 77 % dotázaných ohodnotilo mapu známkou výborná, jeden zákazník odpověď doplnil komentářem: líbí se mi magnetky v boxíku14 % dotázaných ohodnotilo mapu známkou chvalitebná bez podrobnějšího komentáře, jeden zákazník dal mapě známku dobrá, také bez komentáře.

Graf č.3 - průzkum spokojenosti na malovanou magnetickou mapu ČR

Během průzkumu jsme získali i tyto milé reference:

Základní škola a Mateřská škola Mníšek
Magnetická mapa ČR je velmi dobrá pomůcka pro výuku zeměpisu, ale i pro volné chvíle o přestávkách. Je vhodná pro doplnění klasické výuky. Žáci ji rádi využívají. Zábavnou formu se učí jednotlivá místa v ČR – řeky, pohoří, města atd. Rádi ji využívají také k soutěžím ve znalostech ČR.

Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy

Základní škola Kobyly, okres Liberec
Provedení mapy je naprosto odlišné od běžné nabídky na trhu. Pro výuku vlastivědy je neocenitelné velké množství magnetických kartiček, které jsou i barevně odlišeny podle toho, na co se zaměřují (města, vodstvo …). Přiobjednali jsme si i prázdné magnetky, kam si můžeme dle libosti napsat např. podrobnější informace třeba přímo z našeho kraje.

Mgr. Martina Pichrtová
ředitelka školy

ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno
Objednali jsme si na míru plátěnou mapu ČR s magnetickými popiskami. Mapa je vyrobena přesně podle našich požadavků.
Děti ji využívají nejen při výuce, ale i při volné hře ve školní družině.
Jedinou nevýhodou je větší velikost magnetických popisek. Zakryjí velkou plochu mapy, takže samotné cíle pod nimi nejsou vidět.

Mgr. Edita Janečková
ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno

ZŠ Jenišovice
Mapa děti zaujala. Zatím ji testujeme k opakování ve skupinách. Velmi se nám líbí, že děti mohou s mapou pracovat samostatně, vzájemně si kontrolovat práci.

Mgr. Markéta Zakouřilová
ředitelka školy

Zdravotně sociální služby Turnov
Magnetickou tabuli máme umístěnou do vestibulu zařízení, kde je všem přístupná. Uživatelé společně s rodinami ji mohou kdykoli vyzkoušet.
Při aktivizaci ji nejčastěji využíváme individuálně, trénujeme umístění měst, řek a pohoří ČR. Slouží také jako pomůcka při kvízovém odpoledni. Povídáme si o místech, která naši uživatelé navštívili.

Ing. Jana Maříková
ředitelka

Magnetická ručně malovaná mapa ČR