Průzkum spokojenosti na cyklomapu Chrudimsko dětem

23. září 2021

Novinky

Vyhodnocení průzkumu spokojenosti – cyklomapa Chrudimsko 2021

Cyklomapa Chrudimsko malovaná dětmi pro děti, vyšla letos v dubnu a jako druhá tak doplnila novou edici ručně malovaných cyklomap CBS Nakladatelství.Průzkum proběhl v srpnu a zúčastnilo se ho 36 partnerů z 39 zapojených do tohoto projektu. V průzkumu jsme se telefonicky dotazovali na otázky týkající se mapy, její přípravy, spolupráce při vzniku a splnění očekávání.

Ručně malovaná cyklomapa Chrudimsko

12

Zajímalo nás nejvíce, jak splnil očekávání tento produkt s jeho netradiční podobou ve formě kreseb dětí.

V 59 % zákazníci hodnotili mapu na výbornou a byli velice spokojeni. Líbilo se především krásné zpracování, zapojení dětí, že mapa plní účel, nadšení dětí, že mohou malovat a že je pro ně lepší než klasická mapa.
28 % dotázaných hodnotilo mapu známkou chvalitebně. Většinou proto, že dosud neměli zpětnou vazbu od občanů či turistů nebo své známkování nekomentovali detailně. Menší procento zákazníků (8 %) hodnotilo mapy známkou dobře, jako průměrnou spokojenost.

Průzkum spokojenosti - cyklomapa Chrudimsko dětem

Dále nás zajímalo, jak se zákazníkům líbí myšlenka zapojení místních dětí do tohoto projektu.

89 % dotázaných hodnotilo tento nápad jednoznačně na výbornou. Myšlenka se jim moc líbila, což dokazují samotné komentáře typu: děti mají díky tomu přehled o okolí (dominanty, památky); při realizaci dětí samotných se zjistí, co je v jejich okolí nejvíc zajímavé; zájem kreslit, byl u malých dětí i puberťáků, je úžasné, že se mohou spolupodílet na takové tvorbě; děti vidí výsledky své práce; pěkný nápad; podpoření práce dětí v ZUŠ; děti měly zájem pokračovat, ale covid to neumožnil; zapojili jsme naši školu, výborný nápad; celkově dobrý nápad, aby děti něco dělaly, úkol byl – spojení s obcí; je správné, aby se děti podílely na rozvoji okolí.
8 % dotázaných nám dalo hodnocení chvalitebné, ale neměli bližších připomínek či negativních komentářů.

Chtěli jsme také vědět, co se našim zákazníkům nejvíce líbilo a jak jsou naše malované cyklomapy vnímány.

36 % dotázaných obdivovalo celkové výtvarné zpracování a originalitu. Z vybraných komentářů například ten, že mapa není unylá a má větší pozornost; hezké výtvarné zpracování, jiný styl než strohý kartografický; postaveno na tvořivosti dětí, hodnota, výsledek, který je vidět, jinak celek propracovaný; hezké výtvarné provedení, miniatury maleb, hodně se líbí text, není to typický encyklopedický zápis, přizpůsobeno i nejmenším, neodrazuje čtenáře, ale zaujme.

19 % dotázaných velmi pozitivně hodnotilo konkrétní vybrané kresby obcí či měst14 % pak chválilo zapojení dětí a smysluplnost projektu11 % chválilo celkové malby dětí a zbývajících 20 % pak zmiňovalo své individuální pohledy, proč zrovna jim se tento projekt líbí: např. že mohli pořídit vše komplet – tabuli i stojan; líbila se jim přehlednost, text a zajímavá místa pro turisty; líbila se jim prezentace o nich samotných; nebo hodnotili pozitivně přátelskost k dětem.

Ručně malovaná cyklomapa Chrudimsko
Ukázka z cyklomapy Chrudimsko dětem

Ukázka z cyklomapy Chrudimsko dětem

Křest cyklomapy Chrudimsko

Průzkum spokojenosti - cyklomapa Chrudimsko dětem

V neposlední řadě jsme se také dotazovali, zda se projekt líbil, jaký viděli smysl v zapojení se a jaké pro ně má využití.

 50 % dotázaných by se do projektu opětovně zapojilo, protože se jim mapa zamlouvá z různých důvodů. Nejvíce se však opakoval důvod „zapojení vlastních místních dětí“ Ostatní důvody byly například: vidí v tom smysl, mají rádi barevnost; je to něco jiného, než klasická mapa; kvůli podpoře soudržnosti s jinými obcemi; kvůli zapojení dětí či žáků jakéhokoliv věku; další možnost propagace mikroregionu a zapojení vlastních dětí. 28 % dotázaných se projekt velice zamlouval a pokryli již vlastní potřebu, kterou byly například stojany s mapou v obci.

Průzkum spokojenosti - cyklomapa Chrudimsko dětem

Během průzkumu jsme získali i tyto milé reference: Dobrý den, o víkendu jsme s rodinou podnikli výlet na základě typu, který jsme našli na cyklomapě Chrudimska. Byli jsme absolutně spokojeni! Ohromnou výhodu mapy vidím v tom, že si děti sami mohou vybrat výlet. S přáním pěkného dne Jitka Dušková, starostka obce Petrovice  Dobrý den. Mapa krajská je na stěně recepce, je velmi atraktivní a návštěvníky je vyhledávána a používána pro svoji názornost. Mapu Chrudimska máme vystavenou rovněž v recepci a současně i ve vstupu do hradu a je rovněž velmi používaná a současně je to celkem dobrý prodejní artikl. Spolupráce při tvorbě updatu mapy, tvorbě vizuálu a vložení do mapy byla OK, jsme dosud tedy ze spoluprací spokojeni. Dík S pozdravem Ing. Petr Tejkl, projektový manažer hradu Rychmburk

Výstup a shrnutí provedeného průzkumu:

  Průzkum byl veden ve velice příjemném duchu, zákazníci ve většině případů ochotně odpovídali na položené otázky. Výstup z hodnocení spokojenosti s malovanou cyklomapou Chrudimsko je potěšující ve všech směrech a dozvěděli jsme se zajímavé a přínosné informace. Myšlenka zapojit do realizace místní děti byla velice vítána a mnoho zákazníků vidělo smysl v této unikátní spolupráci. Pozitivně také hodnotili výtvarnou stránku a originální zpracování mapy.