Pod spadaným listím odhalily děti z Bystřice a Dulova tabuli s malovanou mapou

6. listopadu 2022

Akce

Netradiční podzimní křest netradičních infotabulí proběhl v sobotu 5. listopadu v Bystřici pod Lopeníkem. Děti z místní základní školy a ze spřátelené slovenské obce Dulov s nadšením a vervou odhalily hlavní infotabuli s malovanou mapou, která byla zcela schovaná pod spadaným listím.

Infotabule je součástí projektu Putování podhůřím Bílých Karpat a právě děti z Bystřice a z Dulova přispěly svými obrázky k výsledné podobě malované mapy a infotabulí pro obec Bystřice pod Lopeníkem a naučné stezky Sedm bratrů.

Při slavnostním odhalení představil starosta Bystřice pod Lopeníkem Martin Gavenda celý projekt a ředitelka místní Základní a Mateřské školy Bc. Monika Petrášová poděkovala všem dětem za krásnou spolupráci a elán při malování obrázků a také vyzdvihla spolupráci obou škol. Touto spoluprací vznikla úžasná učebnice o Bystřici pod Lopeníkem.

Starosta slovenské obce Dulov Ing. Jozef Šamaj také poděkoval za spolupráci, která mezi obcemi začala v roce 2015 a která stále dobře funguje. Ředitelka školy v Dulově PaedDr. Zuzana Gáborová zdůraznila, že díky tomuto kvalitnímu přeshraničnímu projektu vznikl nádherný naučný chodník, který pěstujete vztah dětí nejen k přírodě. Zejména ocenila vznik generačního projektu, kdy se mladá generace přičinila o to, aby udělala radost generaci starší. Dětem popřála, aby na naučné stezce potkávaly své kamarády a aby se na ní naučily něco nového.

Výrobní ředitel CBS Nakladatelství Mgr. Jakub Petráš, který měl projekt po výrobní stránce na starost, popsal proces a náročnost vzniku malovaných map a poděkoval za výbornou spolupráci starostů a ředitelek. Bez této spolupráce by nemohlo vzniknout originální dílo, které buduje vztah dětí k domovu.

Slavnostní atmosféru obohatil zdejší žák Lukášek Němec, který diváků zahrál na harmoniku několik skladeb.

Slavnostní odhalení malované mapy Bystřice pod Lopeníkem

Překvapení pro děti

Po odhalení hlavní infotabule a ostatních tabulí naučné stezky, čekalo na děti překvapení v podobě dárků schovaných pod tabulí. Každé z dětí, které namalovaly obrázky do mapy, dostalo diplom, almanach všech obrázků a skládanou mapu Bystřice pod Lopeníkem.

Všichni účastníci tohoto slavnostního odhalení si večer užili a my přejeme všem návštěvníkům obce, aby jim malovaná mapa pomáhala při poznávání zajímavostí Bystřice pod Lopeníkem a jejímu okolí!