SlovakSlovak     CzechCzech     EnglishEnglish     GermanGerman     HungarianHungarian     PolishPolish

Malované mapy Malované mapy

Malované mapy

Maliar a jeho dielo

Malovaná mapa je ruční dílo do posledního detailu vypracované člověkem. Pomáháme si i moderní technikou, aby mapy byly co nejpřesnější. Jako podklad malíř používá trojrozměrný model krajiny zpracovaný počítačem. Dále malíř používá klasické mapy, ortosnímky a také letecké pohledy z malé výšky, které se fotografují speciálně pro každou vytvářenou mapu. Tento originální obraz je naskenován ve vysokém rozlišení a pak je kartograf a grafik upraví do konečné podoby se stovkami názvů, piktogramů a vyznačením turistických tras.

Maľovaná mapa regiónuPředností malovaných map je snadná orientace, malebné ztvárnění a široká možnost využití. V mapě se dají zvýraznit různé objekty dle přání zadavatele. Díky grafické zajímavosti si je lidé rádi prohlížejí do posledních detailů a srovnávají se skutečností.

Výroba malované mapy je velmi nákladná záležitost. Mapy v naší edici vznikly jen díky sponzorům, kterým na oplátku poskytujeme v mapě reklamní prostor. Inzerenty v našich mapách je víc než polovina obcí na Slovensku, tisíce firem, kulturních, vzdělávacích a jiných institucí. Těmto sponzorům děkujeme a zároveň děláme vše pro to, aby jim jejich prezentace v malované mapě přinesla efekt.

Maľovaná mapa lyžiarskeho strediskaKromě vydávání našich edicí map regionů a měst vyrábíme i ručně malované mapy jakéhokoliv území na zakázku, podle konkrétního zadání klienta. Umíme vyrobit malovanou mapu lyžařského nebo rekreačního střediska, intravilanu obce, katastru obce, mikroregionu, samosprávného kraje, nebo třeba celého státu.
Reklama v maľovanej mape mesta

Vyhledávání

Anketa

Setkali jste se již s malovanými mapami?