Magnetická mapa získala ocenění v soutěži MAPA ROKU!

14. října 2020

Novinky

Magnetická mapa získala ocenění v soutěži MAPA ROKU!

S edicí ručně malovaných map jsme byli v loňském roce nominováni v soutěži Mapa roku 2018 v kategorii Atlasy, soubory a edice map. Přesto, že jsme v obrovské konkurenci vítězství nezískali, naše mapy letěly do japonského Tokia, kde proběhla Mezinárodní kartografická konference.

Letos jsme do soutěže přihlásili naši novinku – Ručně malovanou magnetickou mapu České republiky, která slouží jako interaktivní výuková pomůcka do hodiny vlastivědy nebo zeměpisu.

Kartografická soutěž MAPA ROKU 2019

Soutěž MAPA ROKU pořádá každoročně Česká kartografický společnost. Soutěž má za cíl ocenit kvalitní a pro společnost přínosná kartografická díla v různých kategoriích.

Konkurence soutěžících je vždy velká, letos se do soutěže přihlásilo celkem 74 produktů od 18 producentů z celé České republiky, a dalších 18 studentských prací od autorů z pěti vysokých škol. Celkem tedy do soutěže bylo přihlášeno 92 kartografických děl.

Hodnoticí komise je jmenována Výborem České kartografické společnosti a pracovala ve složení: doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (České vysoké učení technické v Praze), doc. Ing. Václav Čada, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni), Ing. Přemysl Jindrák (Zeměměřický úřad), RNDr. Ladislav Plánka, CSc. (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava), doc. Ing. Marian Rybanský, CSc. (Univerzita obrany), Ing. Petr Skála (člen ČKS), Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (Masarykova univerzita), RNDr. Alena Vondráková, Ph.D., LL.M. (Univerzita Palackého v Olomouci, předsedkyně Komise), prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci).

Kartografická soutěž Mapa roku

Kategorie Kartografická díla pro školy

Velkým úspěchem naší Ručně malované magnetické mapy byl její výběr pro nominaci na titul MAPA ROKU 2019 v kategorii Kartografická díla pro školy.

Komise zdůvodnila svůj výběr takto„Magnetická ručně malovaná mapa představuje interaktivní učební pomůcku k různým tématům vztahujícím se k České republice. V základní nabídce jsou magnetky s názvy sídel, pohoří, řek, přehrad a chráněných území. Mapa může podle výběru magnetek sloužit žákům a studentům na různých vědomostních úrovních. Nominaci si jednoznačně mapa zaslouží za zatraktivnění nabídky tohoto typu učebních pomůcek v České republice.“

Všechny nominované produkty byly také vystaveny v interaktivním muzeu vědy Pevnost poznání v Olomouci v rámci výstavy MAPA A MAPY. Produkty, které byly hodnoceny, budou dále využívány a propagovány při akcích ČKS a vybraná díla budou součástí Mezinárodní kartografické výstavy ve Florencii v roce 2021.

Zvláštní ocenění

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2019 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích dvě zvláštní ocenění. Jsme velice potěšení, že naše magnetická mapa získala toto ocenění:

Zvláštní ocenění Mapa roku 2019 získalo CBS Nakladatelství, spol. s r. o., za zpestření nabídky kartografických produktů Magnetickou ručně malovanou mapou České republiky.

Ocenění pro Ručně malovanou magnetickou mapu ČR